Ulkoistettu palkkahallinto 2018-03-26T08:46:51+00:00

Ulkoistettu palkkahallinto

Varsinkin pienemmillä yrityksillä esimerkiksi sairastapaukset ja lomat saattavat aiheuttaa ylimääräistä työtä ja pahimmassa tapauksessa palkanlaskenta saattaa jopa keskeytyä tai maksusuoritukset myöhästyvät. Yhdistämällä yrityksen taloushallinto ja palkanlaskenta yritykset voivat saavuttaa myös selkeitä synergiaetuja järjestelmien yhteensovittamisella, joka vähentää virheiden mahdollisuutta ja säästää aikaa.

Ulkoistettu palkkahallinto on siis tehokas keino keskittää energiaa ja aikaa yrityksen kannalta keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.

Palkanlaskennan ulkoistaminen on yritykselle myös mahdollisuus vähentää riskejä sekä antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintoihin päivittäisessä työssään. Räätälöidyn palvelun etuna on mahdollisuus antaa joko vain osa tai koko taloushallinto meidän tehtäväksemme.

Ota yhteyttä palkkahallinnon asioissa

Ota yhteyttä ja selvitetään paras ratkaisu juuri sinun yrityksesi palkkahallinnon tehokkaan järjestämisen kannalta . Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, Tampereella ja Turussa.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää