• financial statement
  Tilinpäätös tehdään aina tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksen perustana toimii tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätöksessä on tarkoitus selvittää yrityksen tulosta sekä varallisuuden tilannetta. Eri yhtiömuodoilla, eri kokoisilla yrityksillä ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä koskee
 • hiring
  Minustako työnantaja? Suomessa yrityksiä on perustettu kuluvana vuonna reilusti enemmän kuin viime vuosina. Yrittäminen on kasvussa ja moni haluaakin toteuttaa omaa ammattiaan itsenäisesti. Yrityksistä lähes 35 % kuuluu yhden hengen yrityksiin. Monet ovatkin tehneet tämän
 • Yrittäjäksi ryhtyminen on iso ja jännittävä päätös. Yrityksen perustaminen ja sen vaiheet saattavat aluksi tuntua pelottavilta ja monimutkaisilta. Suunnitelmallisuus ja asiantunteva apu ovat korvaamattomia yritystoimintaa perustaessa. Kokosimme alas kohta kohdalta yrityksen perustamisen vaiheet, ja mitä
 • vaalealla taustalla oleva puolikas maapallo
  Nordic C-Management kasvaa ja luo asemaa kansainvälisille markkinoille. Millainen tilitoimisto on Nordic C-Management ja mitä meille kuuluu? Nordic C-Management kansainvälistyy ja laajentaa toimintaansa kotimaassa Nordic C-Management on täyden palvelun tilitoimisto, joka on perustettu 2012. Meitä
 • Mikä on arvolisävero eli ALV? Arvonlisävero on kulutusveroksi luokiteltava vero, joka kohdistuu palvelujen ja tavaroiden kuluttajaan. Pääsääntönä voidaan pitää, että lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverollista: yritykset, jotka ovat verovelvollisia, toimivat veronkantajina, sisällyttävät
 • Koronaepidemia on tuonut haasteita monien yrittäjien taloudenpitoon. Poikkeustilanteesta johtuen Verohallinto on muuttanut verojen maksujärjestelyn ehtoja tilapäisesti. Viivästyskorkoa on laskettu 7 prosentista 2,5 prosenttiin, mikä tuo huomattavaa helpotusta korkotaakkaan, jos verojen maksu viivästyy useilla kuukausilla tai
 • Pandemia on pakottanut monet yritykset tarkastelemaan liiketoimintansa tehokkuutta uudella tavalla. Vaikka talouden elpyminen on lähtenyt lupaavasti liikkeelle, on monelle yritykselle tärkeää elvyttää myös oman yrityksen taloutta, ja turvata kassan riittävyys mahdollisilta uusilta epävarmuustekijöiltä. Epävakaissa olosuhteissa
 • Konkurssilain väliaikainen muutos 2021
  Konkurssilain muutos 1.2.2021 Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on tuonut mukaan monia muutoksia ympäri maailmaa. Suomessa yksi näistä muutoksista on koskenut konkurssilakia. Alun perin konkurssilakiin tehtiin Suomessa väliaikainen muutos 1.5.2020. Tämä laki suojasi maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä
 • toiminimen-perustaminen
  Toiminimen perustaminen saattoi joskus olla uuvuttava ja pinnaa kiristävä prosessi, joka piti sisällään suhteellisen paljon byrokratiaa. Vuonna 2020 asia on kuitenkin toisin, sillä toiminimen perustamisen siirryttyä verkkoon vuonna 2017, sekä hinta että käsittelyaika ovat laskeneet