Palkanlaskenta 2018-03-26T08:48:50+00:00

Palkanlaskenta osa toimivaa taloushallintoa

Palkkahallinto ja palkanlaskenta muodostavat tärkeän kokonaisuuden yrityksen taloudenhallinnassa. Palkanlaskenta tulee suorittaa ajallaan, oikean suuruisena sekä kaikkien lakien ja määräysten mukaisesti. Palkanhallinnan järjestäminen tehokkaalla tavalla vaatiikin tekijöiltä ammattitaitoa, aikaa ja omistautumista.

Palkanlaskenta on helppo ulkoistaa joko erikseen tai osana taloushallinnon palvelua. Palkkahallinnon ja palkanlaskennan toimivuus on erityisen tärkeää, jotta yrityksen työntekijät saavat palkkiot ja maksusuoritukset oikean suuruisena sekä ajallaan.

Tilitoimistomme hoitaa palkkahallinnon kokonaisuudessaan. Osana tätä kokonaisuutta järjestämme myös työsuhde-, työehtosopimus- ja lomaseurannat sekä näihin liittyvät raportoinnit.

Ota yhteyttä ja selvitetään kuinka voimme olla avuksi yrityksesi palkkahallinnon kysymyksissä. Tilitoimistomme toimipaikat ovat Helsinki, Lohja, Tampere ja Turku.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää