Osakeyhtiö 2018-03-26T08:45:01+00:00

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö ilmoitetaan aina perustettaessa kaupparekisteriin. Mikäli osakeyhtiön tietoihin tehdään kaupparekisteri-ilmoituksen jälkeen muutoksia, on ne aina ilmoitettava erikseen kaupparekisteriin. Jos muutoksia tehdään yhtiöjärjestykseen, muutos ei tule voimaan ennen sen rekisteröimistä. Yhtiöjärjestyksen muutosta saadaan noudattaa vasta, kun muutos on merkitty kaupparekisteriin.

Osakeyhtiötä perustaessa tulisi miettiä valmiiksi mitä kaikkea yhtiö voi myös tulevaisuudessa harjoittaa toimintanansa jotta nämä kaikki tulevat rekisteröidyksi yhtiötä perustaessa.

Huomioitavaa osakeyhtiötä perustettaessa:

  • Yhtiön nimi, mahdolliset vieraskieliset käännökset ja aputoiminimen tarve selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle
  • Yhtiön toimiala
  • Hallituksen jäsenet, mahdollinen toimitusjohtaja
  • Tilintarkastajan tarve
  • Tilikausi
  • Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä mm. osakkeiden lunastamisesta erillisellä lunastuslausekkeella ja yhtiön edustamisesta.

Käytännön toimet ja ilmoittaminen

Osakeyhtiö voidaan perustaa sähköisesti ytj.fi -palvelun kautta. Perustaminen sähköisesti edellyttää henkilöltä suomalaista henkilötunnusta ja verkkopankkitunnuksia. Myös perustamissopimuksen sähköinen allekirjoitus vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja verkkopankkitunnukset.

Niin sähköisesti kuin myös paperilomakkeilla tehdyn perustamisen yhteydessä avataan perustettavalle yhtiölle pankkitili, jonne talletetaan osakepääoma. Sähköistä palvelua käyttäessä osakepääoman maksamisen jälkeen hallitus ja mahdollinen toimitusjohtaja allekirjoittavat palvelussa vielä vakuutuksen asiasta.

Mikäli yhtiöllä on tilintarkastaja, on myös hänen allekirjoitettava todistus. Mikäli tilintarkastajaa ei ole vielä tässä vaiheessa valittu, on osakepääoman maksusta tehtävä selvitys lähettämällä kuitti tai muu tosite sähköpostilla Patentti- ja rekisterihallituksen sähköposti-osoitteeseen.

Osakepääoma voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutena, mutta tällä tulee olla vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Apporttiomaisuuden käytöstä osakepääoman maksuna tulee mainita perustamissopimuksella. Yhtiön rekisteröimisen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukselle on toimitettava tilintarkastajan lausunto selvityksenä ja selvitys siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Ota yhteyttä toimistoomme, ja kysy lisää osakeyhtiön perustamisesta. Autamme mielellämme ja laadimme halutessanne osakeyhtiön perustamisasiakirjat yhdessä kanssanne. Teemme myös erillisinä toimeksiantoina osakeyhtiöiden perustamisia!

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopettamistilanteessa tulee ottaa huomioon, ettei yhtiötä voida vapaamuotoisesti lopettaa. Osakeyhtiö purkautuu selvitystilan, konkurssin, sulautumisen tai jakautumisen kautta. Osakeyhtiön tapauksessa ilmoitukset on tehtävä viivytyksettä ja osalle muutoksista on ilmoitettu määräaika. Ääritapauksessa määräaikojen ylittymisestä voi seurata tehtyjen päätösten raukeaminen, tai yleisemmin sakko.

Yleisimpiä tilanteita määräaikojen ilmoitusten osalta ovat mm. osakeyhtiön perustamiseen, osakepääoman korottamiseen sekä erilaisiin osakeanteihin ja optio-ohjelmiin annettavat ilmoitukset. Määräaikoihin kannattaa tutustua tarkemmin lainsäädännössä. Vastuu ilmoitusasioissa lankeaa hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Apua yrittäjälle

Vinkkejä yrityksen perustajalle tarjottavista tukipalveluista saa mm. Ely-keskuksista ja uusyrityskeskuksista. Myös Yritys-Suomi -palvelu tarjoaa ohjeita ja neuvoja uudelle yrittäjälle mm. perustamisilmoitusten ja muiden virallisten ilmoitusten tekemiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä palveluistamme! Tilitoimistomme toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, Tampereella ja Turussa.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää