Muut yhtiömuodot 2018-03-26T08:41:54+00:00

Muut yhtiömuodot

Osakeyhtiön ja toiminimen lisäksi tilitoimistomme tarjoaa konsultointiapua myös muiden yhtiömuotojen perustamistilanteessa. Henkilöyhtiöiden, kuten kommandiittiyhtiön ja osuuskunnan lisäksi muita yhtiöitä voivat olla mm. eritysalueilla säännellyt yhtiömuodot, kuten asunto-osakeyhtiö, osuuspankki sekä laivanisännöintiyhtiö. Näihin kaikkiin liittyy perustamisvaiheessa omanlaisensa säännöstö ja määräykset, jotka pitää ottaa perustettaessa huomioon.

Yhtiömuodon valintaan vaikuttaa verotuksen lisäksi myös moni muu käytännön asia, joiden vaikutuksia kannattaa harkita tarkkaan ennen perustamista. Näitä voivat olla mm. laissa säänneltyjen ilmoitusvelvollisuuksien sisältö, kirjanpitovelvollisuuksien laajuus sekä mahdollisissa purkautumistilanteissa vastuiden jakautuminen.

Yhtiömuodon muutos

Joskus voi tulla kyseeseen myös yhtiömuodon muutos. Alun perin toiminta on aloitettu toiminimellä, ja toiminnan laajentuessa yhtiömuoto voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Toiminimen liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena, vaan toiminimen harjoittajan tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus.

Autamme mielellämme eri yhtiömuotojen valintaan liittyvissä kysymyksissä, jolloin itse perustaminen ja yhtiön toiminnan käynnistäminen ei vie resursseja liiketoiminnan pyörittämiseltä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää sopivista vaihtoehdoista yritystoimintaa perustettaessa tai mahdollisissa muutostilanteissa. Tilitoimistomme toimipisteet löydät Helsingistä, Lohjalta, Tampereelta ja Turusta.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää