Yrityksen perustaminen 2018-01-10T16:45:02+00:00

Yrityksen perustaminen

Tutustu tarkemmin tilitoimistomme hinnastoon ja hintaesimerkkeihin! Lue seuraavasta Arcticstartupin kattavasta artikkelista lisää yrityksen perustamiseen liittyvistä kysymyksistä ja tilanteista, joiden ratkaisemiseen saatat tarvita ammattilaisten apua.

Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen saattaa kuulostaa kaiken byrokratiakiemuroiden keskellä vaivalloiselta. Tilitoimistollamme saat apua yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisessa, opastamme viranomaislomakkeissa sekä autamme valitsemaan sopivan yhtiömuodon.

Autamme niin toiminimen, henkilöyhtiön kuin osakeyhtiönkin perustamiseen liittyvissä asioissa.

Ammattitaito edellä

Tärkeimpänä voimavarana yrittäjällä on kuitenkin ammattitaito, jota ei voi ulkoistaa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse. Yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan pyörittäminen vaatii varsinkin alkuvaiheessa uudelta yrittäjältä paljon uusien asioiden opettelemista, joten osa näistä kokemusta vaativista tehtävistä on hyvä jättää kokeneiden ammattilaisten vastuulle.

Näin pääsee keskittymään itse ydinliiketoiminnan tehokkaaseen pyörittämiseen.

Yhteistyökumppaneiden valinta

Yrityksen perustaminen on syytä tehdä huolella ja valita yhteistyökumppaneiksi ammattitaitoisia kokeneita tekijöitä. Parasta sparrausta aloittelevalle yrittäjälle ovatkin usein keskustelut kokeneiden yritysalan ammattilaisten kanssa, jotka ovat nähneet matkan varrella sekä nousuja että laskuja. Tilitoimiston palveluksessa työskentelee kokeneita ja yritystoimintaa laajasti nähneitä asiantuntijoita.

Yrityksen perustamisen vaiheet:

  1. Oma liikeidea ja halu toimia yrittäjänä
  2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (Apua saa mm. ELY-keskuksista)
  3. Yhtiömuodon valinta toiminnan luonteesta riippuen (Toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta)
  4. Mahdollisten luvanvaraisten toimintojen selvittäminen (Sairaankuljetus, vartiointitoiminta..)
  5. Yrityksen perustamisilmoituksen ja rekisteröintien tekeminen
  6. Yrityksen kirjanpidon järjestäminen sekä vakuutusten ottaminen

Ota yhteyttä yritystä perustettaessa

Ota yhteyttä ja vastaamme mielellämme yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä! Tilitoimistomme kotipaikat ovat Helsinki, Lohja, Tampere, Turku ja Vantaa, mutta toimimme kattavasti ympäri Suomea.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää