Maksuliikenne 2018-01-10T16:44:58+00:00

Maksuliikenne

Nykyaikainen automatisoitu taloushallinto edellyttää toimivia ja luotettavia pankkiyhteyksiä sekä virheetöntä maksuliikenteen hallintaa. Maksujen käsittely manuaalisesti vie paljon aikaa ja on kiireen keskellä virhealtista. Työmäärän lisäksi myös toistuvat työvaiheet maksujen käsittelyssä ja tiliöinnissä altistavat virheille maksuliikenteen hoidossa.

Älä anna yrityksesi kokonaiskuvan häiriintyä huonosti hoidetun maksuliikenteen takia, vaan ota käyttöösi tehokas ja luotettava maksuliikennepalvelu!

Maksuliikenne voidaan pitkälti automatisoida, mikä vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta sekä nopeuttaa maksuliikenneprosessia. Tuottavuuden kasvun lisäksi maksuliikenteen tehokas hallinta tuottaa reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa yrityksesi rahaliikenteestä.

Kokonaisvaltainen maksuliikennepalvelu

Tarjoamme kokonaisvaltaisia reskontrapalveluita, jolloin huolehdimme kassavirran suunnittelusta sekä siitä, että laskut maksetaan ajallaan. Huolehdimme myös sisään tulevasta rahasta sekä myyntilaskujen suoritusten kohdistamisesta. Myös ne maksut, jotka eivät kohdistu viitteistä, voidaan ulkoistaa tilitoimistollemme.

Ostolaskujen lisäksi huolehdimme sovittaessa palkka-aineiston maksusta, verojen maksuista sekä muista tilityksistä.

Kirjanpidossa otamme mielellään vastaan tiliotteen koneellisesti. Olemme tehneet web services- sopimukset kaikkien pankkien kanssa, jotka voivat hyödyntää WS- asiointikanavaa.

Ole yhteydessä maksuliikenneasioissa

Ota yhteyttä ja selvitetään paras ratkaisu juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. Tilitoimisto Nordic C-Management palvelee teitä ympäri Suomea. Tilitoimistomme toimipisteiden kotipaikat ovat Helsinki, Lohja, Tampere, Turku ja Vantaa.

Ota yhteyttä

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää

Palkkahallinto

Palkkahallinton kuuluvat mm. palkanlaskenta, palkanmaksu, palkkalaskelmat ja kausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista sekä muu raportointi.

Lue lisää