Palkkahallinto 2018-01-10T16:45:02+00:00

Palkkahallinto

Tutustu tarkemmin tilitoimistomme hinnastoon ja hintaesimerkkeihin!

Palkkahallinton kuuluvat mm. palkanlaskenta, palkanmaksu, palkkalaskelmat ja kausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista sekä muu raportointi. Tarjoamme myös asiantuntevaa neuvontaa niin palkanlaskentaan kuin muihinkin yrityksen liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Palkkahallinto järjestetään erikseen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja räätälöidään sopimaan asiakkaan kannalta toimivalla tavalla. Lue lisää palkkahallinnon palveluistamme.

Palkanlaskenta

Sähköisen tiedonsiirron tuomien mahdollisuuksien myötä palkanlaskenta voidaan järjestää entistä tehokkaammin ja helpommin seurattavaan muotoon toimivan raportoinnin avulla.

Ulkoistettu palkkahallinto

Palkkahallinto on varsin helppo ulkoistaa, sillä se on toimintona selkeästi erillinen osa yrityksen taloudenhallintaa ja selkeästi eriteltävissä omaksi palvelukseen.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää