Rästikirjanpito 2018-01-10T16:44:58+00:00

Rästikirjanpito -kirjanpito ajantasalle!

Toisinaan kirjanpito vain jää tekemättä, syystä tai toisesta. Näin saattaa tapahtua helposti esimerkiksi yritystä perustettaessa, jolloin yrittäjän aika kuluu liiketoiminnan pyörittämiseen eikä taloudenhoitoon ja muille velvoitteille jää aikaa. Suomessa yrittäjät ovat kuitenkin kirjanpitovelvollisia ja viimeistään verottajan muistutus arvioverotuksen muodossa herättää yrittäjän päivittämään kirjanpidon ajan tasalle.

Rästikirjanpito on usein enemmän aikaa vievää laajempien selvitysvaatimusten myötä, joten moni tilitoimisto ei tarjoa tätä palvelua lainkaan. Tämä onkin sinällään varsin ymmärrettävää. Meille voit kuitenkin tuoda tositteet ja kirjanpitomateriaalisi vaikka kenkälaatikossa! Me hoidamme loput.

Rästikirjanpito vaatii usein enemmän selvittelyä, mutta vastaa muutoin tavallista kirjanpitoa. Kirjanpidon avulla mm. yrityksen verotus voidaan muuttaa totuudenmukaiseksi ja taloudenhallinta saadaan vastaamaan lain vaatimuksia.

Miten toimia jos kirjanpito on jäänyt tekemättä?

Ota yhteyttä ja järjestetään kirjanpitosi ajan tasalle! Jos kirjanpitoa ei ole tehty ollenkaan, kirjanpidon aloittaminen on helppoa. Mikäli olet ennen käyttänyt kirjanpitäjää, tarvitsemme aiemman kirjanpitomateriaalin ennen työn aloittamista. Rästikirjanpidossa yrittäjän on varauduttava siihen, että kirjanpitäjälle tulee tavallista enemmän kysyttävää.

Parhaiten pääsemme tehtävään käsiksi kun etsit käsiisi kaikki yrityksesi kirjanpitoon kuuluvan materiaalin kuiteista tiliotteisiin sekä osto- ja myyntilaskut. Mikäli tositteita puuttuu, pyri selvittämään yhteistyössä toimineilta yrityksiltä tositteita ja kopioita tehdyistä laskuista. Verottajalta on myös hyvä pyytää verovelkatodistus mikä antaa tietoja avoimista veroveloista.

Näillä pääsee jo hyvin alkuun, mutta parhaiten asiassa pääsee eteenpäin ottamalla suoraan meihin yhteyttä ja pääsemme päivittämään yrityksesi kirjanpidon ajan tasalle. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää