Nordic C-Creditor Oy 2018-01-10T16:44:57+00:00

Nordic C-Creditor Oy

Nordic C-Creditor Oy on tehokas ja toimeksiantajalle kustannukseton perintätoimisto. Lähtökohtanamme on asiakasystävällinen lähestymistapa, jolloin asiakas on vielä huomennakin asiakkaasi! Perintäyhtiö Nordic C-Creditor noudattaakin aina hyvää perintätapaa. Perintätoimen harjoittamista varten meillä on Etelä-Suomen Läänihallituksen lupa.

Ota yhteyttä

Nordic C-Creditor Oy
Salomonkatu 17 B 9 krs.
00100 Helsinki
Puhelin 020 734 6901
info@c-creditor.fi

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää