Arvonmääritys 2018-01-10T16:44:49+00:00

Kiinnostaako sinua yrityksesi arvo?

Yrityksen arvonmääritys perustuu liiketoimintamallin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja tämän vahvuuksien tunnistamiseen sekä toimivuuteen omalla toimialallaan.

Arvonmääritys on asiantuntijan puolelta laaja-alainen prosessi, jossa vaaditaan syvällistä ymmärtämistä yrityksen rahoituksellisesta, strategisesta ja juridisesta näkökulmasta.

Koska arvonmääritykset koostuvat aina yksityiskohtaisista ja subjektiivisista oletuksista, on tämän takia erittäin kriittistä kartoittaa ja ymmärtää kohdeyrityksen liiketoimintamallin perusteet ja tämän kyky luoda arvoa myöskin eri kehitysvaiheissa ja markkinatilanteissa.

Arvonmäärityksen eri vaiheisiin kuuluu yrityksen strateginen analyysi, tilinpäätösanalyysi, tulevan kehityksen arviointi ja kasvuedellytysten määrittäminen itsenäisesti sekä toimialallaan, yrityksen riskiprofiilin määrittäminen sekä näiden tietojen yhdistäminen eri arvonmääritysmenetelmin. Yllä mainittujen tietojen ja tulkintojen avulla pystytään rakentamaan yrityksellenne raportti, jossa yrityksenne arvo perustellaan yksityiskohtaisesti. Jotta raportti antaisi kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta, on tärkeää myöskin tutkia vertailuarvoja vastaavanlaisten listattujen yritysten historiallisesta tuloskehityksestä sekä saman toimialan aiemmista transaktioista.

Arvonmäärityksissä teemme yhteistyötä Gylling Advisory Oy:n kanssa.

Mikäli mietit, miten erilaisissa yrityksen muutostilanteissa kohdeyrityksen arvo määritellään tai edessä on yrityskauppa taikka sukupolvenvaihdos, ota yhteyttä ja kysy lisää!

gylling-advisory-liikemerkki-002

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää