Muut palvelut 2018-01-10T16:45:02+00:00

Muut palvelut

Perinteisten tilitoimistopalveluiden lisäksi palvelumme kattavat myös mm. yrityksen purkamis- sekä muut yritysjärjestelytilanteet. Hoidamme tarvittaessa myös rästikirjanpidon sekä käymme läpi yritysmuodon valintaan liittyviä kysymyksiä sekä velvollisuuksia.

Yrityksen lopettaminen

Eroon yrityksestä -palvelun avulla autamme ratkaisemaan niin osakeyhtiön purkamis-, selvitys-, kuin vapaaehtoisessa selvitystilassa tai konkurssissa olevan yrityksen tilanteen.

Rästikirjanpito

Rästikirjanpidon avulla hoidamme yrityksesi kirjanpidon ajan tasalle. Parhaiten pääset asiassa eteenpäin ottamalla suoraan meihin yhteyttä ja pääsemme päivittämään yrityksesi kirjanpidon ajan tasalle.

Tilintarkastuspalvelu

Yhteistyöyritystemme kautta tarjoamme mahdollisuutta myös tilintarkastuspalveluun, jonka sisällöstä kannattaa tarvittaessa tiedustella erikseen asiakaspalvelumme puh. 020 734 6900 kautta.

Nordic-C Creditor Oy

Yhteistyössä tilitoimistomme kanssa toimiva Nordic C-Creditor Oy on tehokas ja toimeksiantajalle kustannukseton perintätoimisto.

Nordic C-Financing Oy

Nordic C-Financing Oy toimii yhteistyössä tilitoimistomme kanssa ja tarjoaa rahoitus- ja konsultointipalveluita.

Arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys perustuu liiketoimintamallin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja tämän vahvuuksien tunnistamiseen sekä toimivuuteen omalla toimialallaan.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Kirjanpito

Olemme pitäneet kiinni peri­aatteesta, että jokainen meillä työsken­televä kirjan­pitäjä omaa laajan ymmärryksen liike­toiminnan lain­alaisuuksista, hyvät viestintä­taidot sekä syvälliset tiedot talous­hallinnosta ja yritys­juridiikasta.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää