Tilinpäätös ja veroilmoitus 2018-01-10T16:45:01+00:00

Tilinpäätös ammattitaidolla

Tilinpäätös sekä siihen liittyvät asiakirjat on aina hyvä antaa asiantuntevan tilitoimiston hoidettavaksi, sillä asiakirjoissa tulee olla luotettavat ja oikeat tiedot esitettynä selkeästi ja yhtenäisesti.

Tilinpäätös on laadittava pääsääntöisesti neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilikauden pituus on yleisesti 12 kuukauden mittainen, mutta voi olla myös muu kuin kalenterivuosi. Ammatinharjoittajalla tilikausi on kalenterivuosi mikäli kirjanpito on yhdenkertainen ja maksuperusteinen.

Tilinpäätös katsotaan laadituksi, kun osakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet tai ammatinharjoittaja on allekirjoittanut sen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen, liitetiedot ja tase-erittelyt sekä yhtiön koosta riippuen rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen.

Tuloslaskelma ja tase ajantasalle

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa taloushallintopalveluiden ulkoistamisen sujuvasti. Monet kirjanpitotoimet voidaan hoitaa kätevästi internetin välityksellä. Yrityksen laskuista suurin osa on mahdollista saada verkkolaskuna ja paperiset laskutkin on helppo kääntää tulemaan suoraan tilitoimistoon.

Pyrimme pitämään mahdollisimman suuren osan kirjanpitoaineistosta sähköisenä, joten myös muut tulosteet, kuten tiliotteet, viitesuoritukset, skannatut ostolaskut jne. on mahdollista saada sähköisenä. Asiantuntijoina hoidamme mielellämme myös yrityksesi verotilin ilmoitukset.

Tase yrityksen taloudellisen tilanteen mittarina

Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa vertaamalla yrityksen velkoja ja varoja tietyllä ajan hetkellä. Taseesta selviää yhtiön nettovarallisuus. Vaikka tase ei ole yrityksen verotuksen perustana, on taseella merkitystä yhtiön omistajien verotuksessa mm. osinkoverotuksessa. Tase vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin jakaa varoja omistajilleen osinkojen muodossa.

Tilinpäätös tiivistettynä:

  • Tuloslaskelma
  • Rahoituslaskelma (ei kaikilla pakollinen)
  • Tilinpäätökset liitetiedot
  • Mahdollinen toimintakertomus (ei kaikilla pakollinen)
  • Päiväys
  • Allekirjoitus
  • Luettelo kirjanpitokirjoista
  • Luettelo toisitteiden lajeista
  • Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (Yhtiöissä joissa tilintarkastus suoritetaan)

Veroilmoitus ja verotilin hallinta

Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus laaditaan sähköisesti. Taloushallinto – ohjelman muodostama tiedosto lähetään suoraan Verohallinnolle ja asiakas saa kuittauksen lähetetyistä verotustiedoista.

Verotilille annetaan ilmoituskausittain yhtiöstä kausiveroilmoitukset. Verotili helpottaa käytännön työtä mahdollistamalla verotilin saldon ja tilitapahtumien ajantasaisen seurannan, sekä antaa mahdollisuuden antaa tarvittavat kausi-, lisä- kuin arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen.

Verotili mahdollistaa myös liikasuoritusten nopeat palautukset, erillistä hakemusta arvonlisäveron palauttamiseksi ei tarvitse tehdä.

Verotili säilyttää verotiliotteet palvelussa kolme vuotta ja palvelussa on helppo selailla tai tulostaa arkistossa olevia tiliotteita, ilmoituksia, yhteenvetoja ja palautuksia. Kausiveroilmoitus maksetut maksut näkyvät Verotili-palvelussa parin päivän kuluessa siitä kun ovat saapuneet Verohallintoon.

Veroilmoitus

Verotus on erilaista eri yhtiömuodoilla ja myös veroilmoitus tehdään eri aikoina eri yhtiömuodoista. Osakeyhtiö antaa veroilmoituksensa neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt palauttavat veroilmoituksen vuosittain huhtikuun alkuun, liikkeen- ja ammatinharjoittajilla palautuspäivä voi olla myös myöhäisempi toukokuussa.

Me hoidamme verotilisi asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti sekä vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Ota yhteyttä meihin ja pyydä tarjous yrityksesi taloushallinnon asiantuntevasta hoitamisesta. Tilitoimistomme kotipaikat ovat Helsinki, Lohja, Tampere, Turku ja Vantaa.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää

Palkkahallinto

Palkkahallinton kuuluvat mm. palkanlaskenta, palkanmaksu, palkkalaskelmat ja kausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista sekä muu raportointi.

Lue lisää