Raportointi 2018-01-10T16:45:01+00:00

Raportointi

Yrityksen taloushallinnon onnistuneen ulkoistamisen ehdoton edellytys on ajantasaisen tiedon tuottaminen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Ajantasainen tieto parantaa menestyksen edellytyksiä sekä helpottaa ennakointia etenkin epävakaina aikoina.

Ajantasaisen raportoinnin avulla ulkoistamisen edut saadaan täysimääräisesti asiakkaan käyttöön, joka puolestaan vapauttaa resursseja asiakkaan oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Raportin sisältö

Kun raportoitavan kauden liikekirjanpito on valmis, emme koskaan lähetä pelkkää tuloslaskelmaa ja tasetta maksettavien arvonlisäverotietojen kanssa, vaan mukana on toimitettuna analyysi yrityksenne tilanteesta. Otamme kantaa miten liikevaihto on muodostunut, miten tämä on kasvanut verrattuna edellisiin kausiin ja miltä tulos näyttää.

Samalla seuraamme verojen tilannetta, otamme kantaa riittävätkö yrityksen mahdollisesti maksamat ennakkoverot kattamaan verotustarpeen, tai tulisiko harkita ennakkoverojen korottamista.

Muut raportointitavat

Tilitoimistomme tarjoaa myös muita raportointitapoja, kuten:

  • Kustannuspaikka- tai projektiseuranta tulosraportontiin
  • Kassavirtalaskelma raportoitavan kauden ajalta
  • Internetissä oleva 24/7 raportointiportaali

Ota yhteyttä ja sovitaan yhdessä kanssanne miten raportointianne voidaan kehittää ja miten voisimme tehdä tämän teille niin että asiakkaanamme voitte keskittyä yrityksenne ydinliiketoimintaan!

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto

Räätälöimme laskutus- ja reskontra­palvelut sopiviksi erikseen jokaiselle asiakkaal­lemme. Tili­toimistomme käytössä on paperiton kirjan­pito ja suositte­lemmekin myös asiakkaillemme verkko­laskujen käyttöön­ottoa.

Lue lisää

Konsultointi

Tarjoamme perinteisten tilitoimisto­palveluiden lisäksi myös moni­puolista konsultointi­apua esimerkiksi yritysten muutos­tilanteissa, kuten yritys­fuusioissa ja sulautu­misissa sekä vero­kysymyksissä.

Lue lisää

Palkkahallinto

Palkkahallinton kuuluvat mm. palkanlaskenta, palkanmaksu, palkkalaskelmat ja kausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista sekä muu raportointi.

Lue lisää